Narystė Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijoje yra savanoriška.

Tikrajam LGSPA nariui taikomas stojamasis nario mokestis (sutampa su einamuoju metiniu narystės mokesčiu) – 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų). Atitinkamai tokio paties dydžio mokestis mokamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.

Tikruoju Asociacijos nariu galima tapti įstatuose nustatyta tvarka bei atitinkant tam tikrus reikalavimus. Asocijuotam LGSPA nariui taikomas stojamasis nario mokestis (sutampa su einamuoju metiniu narystės mokesčiu) – 500 EUR (penki šimtai eurų). Atitinkamai tokio paties dydžio mokestis mokamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
[recaptcha theme:dark class:recaptcha]

Ačiū, kad užsiregistravote!