Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas ūkio subjektų tikslinių vizitų į Europos kosmoso agentūros (EKA) mokslo, technologijų ir inovacijų centrus išlaidų apmokėjimui.

Tinkami pareiškėjai – mažos ir vidutinės arba didelės įmonės, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios yra dalyvavusios Lietuvos subjektams skirtame EKA kvietime teikti paraiškas projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą ar turi potencialo dalyvauti būsimuose kvietimuose.

Prašymų pateikimo terminas: 2015 m. spalio 30 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos yra pateikiama čia.