Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) Vieša, nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2014 metų vasario mėnesį.

LGSPA vizija:
Suburti ir išlaikyti gynybos ir saugumo pramonės organizacijų asociaciją, siekiant optimaliai išnaudoti ir plėtoti narių potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis. Taip užtikrinant Lietuvos gynybos ir saugumo poreikių savalaikį, efektyvų ir ilgalaikį išlaikymą, juos remiant, palaikant ir aprūpinant naujausiomis technologijomis bei ginkluote, technika, inžinerinėmis, medicinos, informacinių technologijų ir kt. priemonėmis bei paslaugomis, konsultacijomis, apmokymais bei švietimu.

Pagrindiniai LGSPA tikslai:

 • Ginti ir atstovauti LGSPA narių interesams Lietuvos ir užsienio viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijose
 • Skatinti Asociacijos narių savitarpio tobulėjimą
 • Stiprinti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės sektorių

LGSPA Prezidentas – Arūnas Šikšta

LGSPA Valdybos pirmininkas – Vaidotas Aleksius

LGSPA L.E.P. Direktorius – Juozas Rimkevičius

LGSPA Valdyba:

 • Romualdas Jonaitis – „Argus“
 • Aleksandras Nikonovas – „Giraitės ginkluotės gamykla“
 • Sigitas Gudeika – „ASU Baltija“
 • Gintautas Jurgionis – „Vilimekso sistema“
 • Egidijus Skužinskas – „Arveka“
 • Dominykas Vizbaras – „Brolis Semiconductors“
 • Vaidotas Aleksius – advokatų profesinė bendrija „Vialex Baltic“

Pagrindiniai narystės LGSPA privalumai:

 • Atstovavimas narių interesams valstybinėse ir kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose
 • Patarimai ir pagalba dalyvaujant gynybos ir saugumo sektoriaus konkursuose
 • Organizuotas narių dalyvavimas parodose Lietuvoje ir užsienyje
 • Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų eksporto skatinimas, pagalba užmezgant ryšius su užsienio gynybos ir saugumo sektoriaus įmonėmis
 • Asociacijos narių ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas diegiant naujas technologijas
 • Naujausia informacija apie rinkos tendencijas ir įvykius.