Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) paskelbtas konkursas.

Kas: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursas
Galimi pareiškėjai: įmonės ir mokslo bei studijų institucijos;
Skiriamas finansavimas vienam projektui: iki 300 000 eurų;
Paraiška: teikiama per www.e-mokslovartai.lt
Terminai: Paraiškos priimamos per MTEPIS (adresas viršuje) nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m. liepos 8 d.

Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/mtep-projektu-krasto-apsaugos-poreikiams-konkursas/

Kontaktinis asmuo: Dr. Edita Bagdonaitė, tel. (8 5) 2644 700, el. p.: edita.bagdonaite@mita.lt

Pridedama prezentacija.