{:lt}

LGSPA nariams skirtas finansavimas eksporto vystymui tarptautinėse parodose 2016 – 2017 metais.

Lietuvos verslo paramos agentūra pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“ skiria paramą LGSPA nariams finansuoti veiklas, susijusias su įmonės ir jos produkcijos pristatymu užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose 2016 – 2017 m.

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos nariams pagal projektą „LGSPA narių grupinės eksporto iniciatyvos vystymas“ suteikiama parama – 116 tūkst. Eur.

Šios paramos tikslas yra paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Parama skirta padengti stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidas įmonei dalyvaujant sutartoje konkrečioje mugėje ar tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos dalyvių kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, mugė, verslo misija, išlaidoms.

Daugiau apie konkursą, jos sąlygas ir reikalingus dokumentus: http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

{:}{:en}

LDSIA members are funded for developing of export in international exhibitions and fairs.

Public institution Lithuanian Business Support Agency funds LDSIA members from European Union structural funds for developing of export and presenting its goods and services abroad in the international exhibitions and fairs during 2016 – 2017.

Lithuanian Defence and Security Industry Association members were given the support of 116 000 Euros.

This support is intended to encourage micro, small and medium-sized enterprises of the LDSIA to focus more attention to foreign markets, developing of export and in search of new markets.

The financial support covers the expenses for renting, setting up, operating and transportation costs of bootf in a particular fair or international exhibition, also for space rental, registration fee, travel costs (to international exhibitions, fairs, business missions) and hosting services.

More about the project, its conditions and the necessary documents: http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

{:}